[Album] Onmyo-za - Kishi-Bojin (21.12.2011)

New Album by Onmyo-za !!

OFFICIAL SITE

[Album] Onmyo-za - Kishi-Bojin (21.12.2011)
TrackLisT
1- Shuushuu
2- Samayoi
3- Ubugi
4- Namasu
5- Oni kosae no uta
6- Gekkou
7- Zakuro to jubaku
8- Kishibo-jin
9- Urami no hate
10- Michi
11- Kourui
12- Kikoku

DownloaD

credits to tokyoai60

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Blog Archive